Özel eğitime gereksinimi olan çocuklara yönelik BEP hazırlanması
01 07 2010

Özel eğitime gereksinimi olan çocuklara yönelik BEP hazırlanması

BEP NEDİR?
Bep özel eğitim gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, öğretmenlerin, anne – babaların özel gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş özel eğitim programıdır. Bireyselleştirilmiş eğitim planı ( bep) kişinin gereksinimlerine göre yapması gereken eylemleri ve alt basamaklarını nasıl ve kiminle yapılacağını gösteren bir akış planıdır.
Eğitim programından hareketle bireyselleştirilmiş eğitim programı anne baba, öğretmenler okul yöneticilerinin oluşturduğu bedensel toplumsal duyuşsal ve bilişsel davranışları göstermesi için gerekli ek eğitsel yaşantıların ortamların ve görev alacak kişilerin ve çalışma sürelerinin gösterildiği plandır.
Bep in hazırlanmasındaki temel amaç öğrencinin eğitim programın da karşılaştığı güçlüklerin nedenini kendi gelişim özellikleri ve yetersizliklerine yormak yerine eğitim planı ve uygulamalara yormadır bu nedenden dolayı da eğitim programının öğelerinde değişikliğe gidilerek öğrencinin güçlük yaşamayacağı ve ilerleme göstereceği program oluşturma yoluna gidilir.
Bep var olan programı çocuğun yapabildiğine göre uyarlamayı gerektirmektedir. Plana göre öğrencide davranış değişikliği meydana getirmek yerine öğrencinin özelliklerine göre plan hazırlamak esasına dayanan bir plandır.

Bep’in tarihi:
Özel eğitim öğrencileri için eğitim fikrinin yaygınlaşmasında insan haklarının yanı sıra ABD’nin eğitim sosyal ve politik güçleri etkili olmuştur. 1975 yılında Amerika’da çıkarılan “PL.94-142 tüm engelli çocuklar için eğitim yasası” ile tüm engelli çocuklara ve gençlere uygun eğitim programları sağlamak zorunlu hale gelmiştir.
1971 yılında Pensilvanya Zihinsel Engelli Vatandaşlar Derneği’nin Pensilvanya Eyaletine karşı açmış oldukları dava özel eğitim ve Bireyselleştirilmiş eğitim planının (bep) gelişimi açısından bir dönüm noktası olma özelliği göstermektedir. Bu dava sonucunda tüm engelli çocuklar kendi kapasitelerine uygun parasız eğitim hakkını elde etmişlerdir. Oysa Pensilvanya Eyaleti’nde bu çocuklar eğitilemez öğretilemez olarak düşünülmüş ve eğitim ortamlarından uzaklaştırılmışlardır. Bu dava engelli insanlar için açılan en etkili mahkeme başvurusu olmuştur.
— Bu dava sonucunda tüm engelli çocuklara parasız uygun eğitim hakkı
— Tüm engelli çocuklara engellerine bakılmaksızın zorunlu eğitim hakkı
— Tüm engelli çocuklara fark gözetmeksizin değerlendirilme hakkı
— Eğitimden sorumlu yerel yönetimlere bep hazırlama zorunluluğu getirilmiştir
— Engelli olan çocukların mümkün olduğunca engelli olmayan öğrencilerle aynı eğitim ortamlarında eğitimlerini sürdürmeleri zorunluluğu getirilmiştir.
— Irksal ve kültürel fark gözetmeksizin değerlendirme yapılmalı ve değerlendirme tek bir testle değil çocuğun kendi dilinde ve anlayabileceği dilde uygun ölçü araçları kullanılmasına karar verilmiştir.Neden bep?
—Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre bep hazırlamak yasal bir zorunluluktur.
—Bep öğretime nereden başlayıp sırasıyla neyin nasıl ne süre ile öğretileceği konusunda öğretmeni yönlendirir.

Kimlere bep hazırlanır?
Aynı yaş grubundaki çoğunluk çocuktan önemli sayılacak derecede öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara
Okula devam eden aynı yaş grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını önleyen ya da engelleyen bir yetersizliğe sahip (görme işitme zihinsel ortopedik… yetersizliği olan çocuklar) öğrencilere bep hazırlanır.

Bep’te neler bulunmalı?
—Aile görüşme formu
—Kaba değerlendirme aracı
—Vaka inceleme özeti
a)Yetersizliğin betimi
b)Özrün işlevsel betimi
—Tüm hizmet planı
a)Gereksinimler
b)Gereksinimlerin öncelik sırasına konulması
c)Uda (uzun dönemli amaç)
d)Kda (kısa dönemli amaç)
e)Öa (öğretimsel amaç)
-Özel eğitim ya da destek hizmetler (Yerleştirme ve öneriler)

Görme Yetersizliği Şüphesi Olan Çocukların Özellikleri
Öğrenci yaklaşık 30 cm uzaklıktaki ufak cisimlerin(silgi, şeker) farkına varmıyorsa
Renkli bir nesnenin renklerini ayıramıyorsa
Uzun süre aynı yere bakıyorsa
Sık sık gözlerini ovuyor kısıyor ya da gözünü elleriyle bastırıyorsa
Tahtadaki yazıları okumada zorlanıyorsa
Defterine yazdığı yazılar gereğinden büyükse
Yazdığı yazılar satır çizgilerinden taşıyorsa
Teneffüslerde sınıfından dışarıya çıkamıyorsa
Kendi başına dolaşmak istemiyorsa
Her hangi bir nesneyi alırken birkaç hamle sonra alıyorsa
Bir takım sürekli tekrarlı hareketler(kafa sallama, başı öne eğme, ellerini sallama)yapıyorsa
Öğrencinin görme yetersizliğinden etkilendiği şüphesine varılabilir

İşitme yetersizliği şüphesi olan çocukların özellikleri
Öğrenci konuşulduğunda tepki göstermiyorsa
Tanıdığı kişilerin seslerini ayırt edemiyorsa
Çok yüksek ya da çok alçak sesle konuşuyorsa
Konuşan kişilerin dudaklarına bakıyorsa
Dil gelişiminde gerilik varsa
Arkasından çağrıldığında ismine tepki vermiyorsa
T.v. radyo gibi araçların sesini çok açıyorsa
Konuşan kişiye doğru kulağını ya da başını çevirme eğilimi gösteriyorsa
Öğrencinin işitme yetersizliğinden etkilendiği şüphesine varılabilir

Zihinsel yetersizliği şüphesi olan çocukların özellikleri
Öğrencinin davranış sorunu varsa
Akademik kavramları geç ve güç öğreniyorsa
Dikkatini herhangi bir etkinliğe veremiyorsa
Kendinden yaşça küçüklerle arkadaşlık ediyorsa
Dil gelişim ve kelime dağarcığı akranlarına göre geriyse
İlgileri kısa süreli ise
Kuralları güç olan oyunlar oynamaktan kaçınıyorsa
Var olan müfredatı takip edemiyorsa
Yaşına uygun cümleler kuramıyorsa
Öğrencinin zihinsel yetersizliğinden etkilendiği şüphesine varılabilir

Otistik yetersizliği şüphesi olan çocukların özellikleri
Göz kontağı mimik ve jestler gibi sözsüz iletişimde sınırlı derecede yeteneği varsa
Arkadaşlık ilişkileri geliştirmede yaşına uymayan yetenek noksanlığı gösteriyorsa
Karşılıklı sosyal ve duygusal ilişkilerde eksiklik yaşıyorsa
Bir veya birkaç tekrarlı hareketle tamamen meşgul olup sınırlı ve uç derecedeki ilgiler gösteriyorsa
Gereksiz bir şekilde özel rutin ve ritüellere bağlı kalıyorsa
Nesnelerin belirli parçalarıyla ısrarla ilgileniyor ve o nesneleri değişik bir şekilde kullanıyorsa
Tekrarlı beden hareketleri(sallanma parmak uçlarında yürüme)gösteriyorsa
Donuk bir yüz ifadesi bulunuyorsa
Anlamsız bir boşluğa bakar gibi bakıyorsa
İsmine tepki vermiyorsa
Öğrencinin otistik yetersizlikten etkilendiği düşünülebilir
Bu belirtileri gösteren çocuklar kesinlikle özürlüdür diye düşünmemek gerekir sadece şüphelenilmelidir. Kesin bir tanı için Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından ayrıntılı değerlendirme sonucunda öğrenci için hazırlanacak özel eğitim değerlendirme kurul raporunun sonuçları beklenmelidir.

Ne yapılmalı?
Sınıfında bu özelliklere sahip öğrencisi olan öğretmen bu sorunu çözmek için okulundaki rehber öğretmen ya da diğer öğretmenlerle fikir alış verişinde bulunarak sorunu çözmeye çalışır. Tüm sağaltım çalışmalarına rağmen sorun hala devam ediyorsa Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan öğrenci inceleme istek formu ve velinin çocuğunun incelenmesini istediğine dair dilekçe doldurarak okul müdürü ya da ilçe milli eğitim müdürlüğü aracılığı ile merkezimize gönderilir.

Öğrenci inceleme istek formu ve velinin dilekçesi eksiksiz ve tam olarak doldurulmadan inceleme yapılması söz konusu değildir.

484
0
0
Yorum Yaz

Eğitim ve Ögretim Ödev