ONDALIK KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇARPMA İŞLEMİ.
01 02 2010

ONDALIK KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇARPMA İŞLEMİ.

1)   0, 124 + 2, 6 =?  

         A)  2, 724                       B)    2, 324                       C)   2, 124                       D)  0, 384

   2)   0, 62 + 3, 1 + 4, 02    sonucu hangisidir?

         A)   4, 74                        B)  6, 74                           C)  7, 54                          D)   7, 74     

   3)   15, 8 + 6, a78  = 22, 278           olduğuna göre a kaçtır?

         A)    1                              B)   2                                C)  3                               D)  4

   4)   6, 8 x 0, 17  çarpma işleminin sonucu kaçtır?

         A)   0, 15                        B)   0, 156                        C)   1, 156                      D)  1, 56     

   5)    4, 172 x 10²  çarpma işleminin sonucu kaçtır?

         A)  41, 72                       B)   417, 2                        C)  4172                         D)   41720 

   6)        2, . 4

           x 3  .                                Yandaki çarpma işleminde çarpım kaçtır?

        ¾¾¾¾¾

            1 0 7 0                           A)  7, 49                B)    7, 50                      C)   7, 60               D)  769

    +      .  .  .

   ¾¾¾¾¾¾¾

             .  .  .  .                                 

   7)       16, 7 x 0, 1    işleminin sonucu kaçtır?

            A)   1, 67                     B)   16, 7                         C)   167                           D)   1670

   8)      16, 8 x 0, 5   işleminin sonucu kaçtır?

             A)   8, 4                       B)   8, 8                           C)   12, 4                         D)  32, 16                       

   9)      12, 003 + 21, 397   işleminin sonucu kaçtır?

             A)   2, 350                   B)   23, 400                      C)   9, 4                          D)    33, 400   

   10)     0, 6 x 0, 0012  işleminin sonucu hangisidir?  

            A)   0, 72                     B)   0, 072                       C)   0, 0072                       D)   0, 00072        

   11)    ( 0, 9 + 2, 6 ) x 8   işleminin sonucu hangisidir?  

            A)  2,8                         B)  28                               C)  3, 5                             D)  14    

   12)    (  0,32 x 0, 24 ) + ( 0, 32 x 0, 76 )   işleminin sonucu hangisidir)

            A)  0, 32                       B)  0, 76                          C)   0, 48                          D)   0, 24  

               3          1          5     

   13)    ¾¾ ,  ¾¾ ,  ¾¾    sayılarının en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı hangisidir?

              4           2          6              

                       3                                  5                                       5                                    1

             A)   ¾¾                      B)  ¾¾                          C)   ¾¾                         D)  ¾¾ 

                       8                                  8                                       12                                  4   

   14)      2 + 0, 2 + 0, 02      işleminin sonucu kaçtır?

              A)    0, 222                  B)   2, 22                         C)   22, 2                         D)   222      

   15)       3, 6 + 2, 4 + = 7, 8   olması için yerine hangisi yazılmalıdır?

               A)  1, 7                      B)  1, 8                              C)  1, 9                           D)   2, 8  

   16)    2, 4 x  3, 6 x 0, 6    işleminin sonucu kaçtır?

               A)   72, 8                    B)   36, 6                           C)   14, 4                        D)  7, 2 

   17)     Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 1  e eşittir?

               A)   ( 0, 4)² + 0, 2               B)   0, 76 + 0, 6 x 4          C)  0 x 0 , 1 + 1         D)  0 , 25 x 4  + 1

   18)      2, 3 x 0, 86 x 10 , 4  işleminde çarpımın kesir kısmı kaç basamaklıdır?

                A)  5                           B)  4                                   C)  3                              D)  2    

   19)      1, 3 x 0, 03 işleminin sonucu kaçtır?

                A)  0, 039                   B)   0, 39                           C)  1, 09                        D)   3, 09

   20)       600 x 0, 005    işleminin sonucu kaçtır? 

                A)   0, 3                        B)  3                                C)  30                            D)   300   

19038
0
0
Yorum Yaz

Eğitim ve Ögretim Ödev