MATEMATİK: ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ
02 02 2010

MATEMATİK: ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ

1.      140  :   0,5            Yandaki bölme işleminde

bölüm kaçtır?              

                                                                     

 

      A) 280                       B) 270

      C) 140                       D) 150

 

 

2.  3,23 x 100 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 

      A) 32,3                      B) 323

      C) 3230                     D) 32300 

 

 

3.  Bir bölme işleminde; bölünen 264, bölüm 22’dir. Bölen kaçtır?

 

      A) 11                         B) 22

      C) 12                         D) 14

 

 

4.  “45 829” sayısındaki 5’in basamak değerini 2’nin sayı değerine bölersek bölüm kaç olur?

 

      A) 250                       B) 25

      C) 2,5                        D) 2500

 

 

5.  Bir sinemada 24 sıra ve her sırada 18 koltuk vardır. Sinemada 360 kişi olduğuna göre, kaç boş sıra vardır?

 

      A) 7                          B) 6

      C) 5                           D) 4  

 

 

6.  Bir sokağın iki tarafına 5 m aralıklarla toplam 94 tane ağaç dikilmiştir. Buna göre sokağın uzunluğu kaç metredir?

 

      A) 470                       B) 235

      C) 99                         D) 135

 

 

7.  Bölünen ile bölen sayının toplamı 44, bölüm 7, kalan 4 ise bölünen sayı kaçtır?

 

      A) 39                         B) 5

      C) 7                           D) 49

 

8.  4040 : 40 = ? işleminin sonucu kaçtır?

 

      A) 11                         B) 101                          

      C) 22                         D) 202

       
 
   

Yandaki bölme işlemine göre kalan 4 ise bölüm en az kaç olur?

 

 
 

 

 

 

9. 

 

      A) 4                          B) 3

      C) 2                           D) 1

 

 

10.  Hangi sayının 4 katı ile 5 katının toplamı 1350 eder?

 

      A) 125                       B) 140

      C) 150                       D) 130

 

 

11.  3 gömleğin fiyatı 32 YTL olduğuna göre bir düzine gömleğin fiyatı kaç YTL eder?

 

      A) 130                       B) 450

      C) 128                       D) 438

 

 

12.  ( 4 x 20 ) : A = 16 olduğuna göre A sayısının 2 katı kaçtır?

 

      A) 10                         B) 5

      C) 2,5                        D) 20

 

13.  Hangi sayının 0,2 sinin 45 fazlası 65 eder?

 

      A) 100                       B) 200

      C) 300                       D) 150

 

14.  Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?

 

A) 730x100   =  73 000

B) 690 x 10   =  6 900

C) 804 x 10   =  80 040

D) 400 x 100 =  40 000

 

 

15.  3 kişilik bir ailenin 3 yıl önceki yaşları toplamı 94 ‘ tü. Acaba 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?

 

      A) 101                       B) 110         

      C) 100                       D) 115

 

 

16.  6 işçi bir işin yarısını 4 günde yapabilmektedir. Buna göre 12 işçi aynı işin tamamını kaç günde bitirir?

 

      A) 2                          B) 4

      C) 6                           D) 8

 

 

17.  Elif, Aslı ve Emre’nin paraları toplamı 600 ytl dir. Aslı’nın parası Elif in parasının 3 katı, Emre’nin parası ise Aslı’nın parasının 4 katından 40 ytl daha fazladır. Emre’nin kaç ytl’si vardır?

 

      A) 105                       B) 460

      C) 35                         D) 160

 

18.  ( 40 : 4 ) x ( 30 – 4 x  7 )  işleminin sonucu kaçtır?

 

      A) 60                         B)  20

      C) 70                         D) 400

 

 

19.  8 tane ekmek ile 4 tane yumurta için 4 YTL ödenmiştir. 44 tane ekmek ile 22 tane yumurta için kaç YTL ödenir?

 

      A) 22                         B) 44

      C) 11                         D) 33

 

 

20.  Bir usta 30 gün çalışmasına karşılık 450 YTL aldığına göre ustanın gündeliği kaç liradır?

 

      A) 60                         B) 70            

      C) 80                         D) 15

 

                                                      

 CEVAPLAR:1.A    2.B    3.C    4.D    5.D    6.B    7.A    8.B    9.D    10.C    11.C    12.A    13.A    14.C    15.D    16.B    17.B    18.B    19.A    20.D

2284
0
0
Yorum Yaz

Eğitim ve Ögretim Ödev