Kalansız bölünebilme kuralları
28 12 2009

Kalansız bölünebilme kuralları

Bölünme Kuralları, matematikte sayıların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25 sayılarına kalansız olarak bölünüp bölünemediklerini bölme işlemi yapmadan anlamaya yardımcı olan kurallarıdır.

1'e bölünme kuralı
Her rakam bölünür

2'ye bölünme kuralı
Son rakamı çift sayı ise bölünür

3'e bölünme kuralı
Rakamları toplamı 3 veya üçün katlarıysa bölünür

4'e bölünme kuralı
Son iki rakamı 4 ile kalansız bölünüyorsa bölünür

5'e bölünme kuralı

Son rakamı 0 veya 5 ise bölünür

6'ya bölünme kuralı

Sayı hem 2'ye hem 3'e kalansız bölünebiliyorsa 6'ya da bölünür.

7'ye bölünme kuralı

Sayıyı X=10a+b biçiminde yazdığımızda a-2b sayısı 7'nin katı ise bölünür.

8'e bölünme kuralı

Son üç rakamı sekize kalansız bölünüyorsa bölünür.

9'a bölünme kuralı

Rakamları toplamı 9 veya dokuzun katlarıysa bölünür.

10'a bölünme kuralı

Son rakamı 0 ise bölünür

11'e bölünme kuralı


Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, ... Işaretleri yazılır, artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır, genel toplamın da 0, 11 veya 11 e bölümünde kalanı 0 olan bir sayı ise 11'e tam bölünür.

13'e bölünme kuralı


Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a+4b sayısı 13'e kalansız bölünüyorsa bölünür.

17'ye bölünme kuralı

Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a-5b sayısı 17'ye kalansız bölünürse bölünür.

19'a bölünme kuralı


Sayıyı X=10a+b şeklinde yazdığımızda a+2b sayısı 19'a kalansız bölünürsa bölünebilir.

25'e bölünme kuralı


Son iki rakamı 25, 50, 75, veya 00 olmalıdır.

Bu sayılar dışındaki sayılara bölünebilme kuralları; bir sayı, bölüneceği sayının asal çarpanlarına kalansız bölünebiliyorsa o sayıya kalansız bölünür.

3177
0
0
Yorum Yaz

Eğitim ve Ögretim Ödev