Dönüşüm Geometrisi-6.Sınıf
09 10 2012

Dönüşüm Geometrisi-6.Sınıf

DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

Öteleme ile Elde Edilen Görüntü:

Öteleme bir şeklin yer değiştirmesidir.

Bir araç hareket eder yeri değişir bir bir cocuk koşar yer değiştirir bir top yuvarlanır yer değiştirir.Ancak bunların hepsi öteleme değildir.

Öteleme: Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde (sağ sol yukarı aşağı) yaptığı kayma hareketidir Öteleme hareketi sonunda nesnenin geldiği yer görüntüsüdür. Ötelemede şeklin duruşu biçimi ve boyutları aynı kalır.Öyle ise bir şeklin duruşunun ve büyüklüğünün değişmeden yer değiştirmesine öteleme denir.

Yukarıda 1. şekildeki üçgen 4 birim sağa ve 2 birim aşağı ötelenmiş ve 2. şekildeki konuma gelmiştir.


Yukarıdaki 1. şekil 6 birim sağa ve 1 birim yukarı ötelenmiş ve 2. şekildeki konuma gelmiştir.

Bir şeklin kendisi ile öteleme altındaki görüntüsü eş veya simetriktir.Bu tür simetriye öteleme simetrisi denir.

Doğru Simetrisi: Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi doğru simetrisi bir şeklin aynadaki yansımasıdır. Şeklin duruşu değişir.Büyüklüğü aynıdırÖteleme Simetrisi: Şeklin duruşu değişmez fakat yeri değişir.ÖTELEME İLE SÜSLEME:

Süsleme bir düzlemin boşluk bırakmaksızın ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesine denir. Şekiller öteleme hareketi ile döşenir ve böylelikle ötelemeli süsleme yapılmış olur.
Sanatta ( halı kilim kırkyama desenleri ve fayanslarda kullanılan bordürler vb ) ve mimaride yüzyıllardır geometrik şekillerin kullanıldığı öteleme hareketlerine ve süslemelere rastlanmaktadır.Bu geometrik şekiller kare dikdörtgen üçgen altıgen vb. dir.Yukarıda kilim fayans ve vitray desenleri örnekleri görülüyor.

ÖRÜNTÜ

Belirli bir kurala göre ardarda gelen eş veya benzer şekillerin oluşturduğu topluluğa örüntü denir.Farklı şekillerin biraraya gelerek oluşturdukları yeni şekildir.Örüntüde kullanılan şekiller birbirinin eşi olmalıdır.Rastgele şekillerle örüntü oluşturulamaz.Örüntülerle Süsleme Örnekleri

773
0
0
Yorum Yaz

Eğitim ve Ögretim Ödev