Doğrusal denklemler ve grafikleri
13 01 2011

Doğrusal denklemler ve grafikleri

http://www.glogster.com/media/5/19/7/87/19078756.jpg

Doğrusal ilişkiyi ifade eden denklem doğrusal denklemdir.Doğrusal denklem iki değişkenden oluşan ax+by+c=0 şeklinde gösterilir.Bu ifadedeki c sabit sayıdır.

Doğrusal denklemler bir sabit sayı ile katsayılı iki değişkenden oluşan terimler içerir ve ax+by+c=0 biçimindedir. a ve b katsayıları aynı anda sıfır olamaz.Grafiklerinde düz çizgiler vardır.Yamuk, dalgalı veya girintili çıkıntılı olmaz. 

Doğrusal ilişkiyi gösteren denklemlerin grafiği birer doğru grafiğidir.Koordinat sisteminde, doğruyu oluşturan sıralı ikililere karşılık gelen noktalar aynı doğru üzerinde olduklarından doğrudaştır. (x,y), (1,3),(-2,1) bunlar sıralı ikilidir.

Doğrusal denklemler:

ax+by+c=0

ax+by=0

ax+c=0

by+c=0

Doğrusal bir denklemin grafiğini çizebilmek için en az iki sıralı ikilinin bulunması gerekir.

y=ax+b denkleminin grafiği çizilirken izlenecek yöntem:

  1. x’e sıfır (0) değeri verilerek y bulunur.Yani doğrunun y eksenin kestiği nokta bulunur.
  2. y’e sıfır (0) değeri verilerek x bulunur.Yani doğrunun x eksenin kestiği nokta bulunur.
  3. Elde edilen (0,y) ve (x,0) sıralı ikilileri koordinat düzlemine aktarılır.
  4. Bu iki noktadan geçen bir doğru çizilir.İşte denklemin grafiği budur.

3061
0
0
Yorum Yaz

Eğitim ve Ögretim Ödev