Doğal Sayılar
03 02 2010

Doğal Sayılar

1.   Birbirinden farklı 2 basamaklı 3 doğal sayının toplamı 233'tür. En küçük sayı en az kaçtır?
    36   72   99   111  
     
2.  

Boyu, eninin üç katı olan dikdörtgen şeklindeki bir sınıfın çevresinin uzunluğu 144 m ise, boyu kaç metredir?

    18 44 54 72
     
3.   73762 sayısında “7” lerin basamak değerleri toplamı kaçtır?
    14 707 7070 70700
     
4.  

Çifti 2 YTL olan kalemlerden iki düzinesinin parası ile tanesi 2 YTL olan silgilerden kaç tane alınabilir?

    2 12 24 48
     
5.  

Üç basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının toplamı kaç eder?

    100 899 1099 1110
     
6.  

Düzinesi 60 YTL olan defterlerden 4 tane alırsak kaç YTL öderiz?

    10 20 40 60
     
7.  

3, 7, 5 rakamlarını birer defa yazarak, 3 basamaklı kaç tane değişik sayı yazılabilir?

    4 6 7 8
     
8.  

42569 sayısının onlar basamağını 2 , yüzler basamağını 3 eksiltirsek sayımız kaç eksilir?

    23 203 302 320
     
9.   Çözümlenişi 5 yüz binlik + 2 yüzlük + 6 birlik olan sayı kaçtır?
    526 500206 502006 520006
     
10.  

Rakamları aynı olan, iki basamaklı sayıların en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

    88 89 99 111
     
11.   40925 sayısının basamak değeri ile sayı değeri toplamı kaçtır?
    20 40509 40905 40945
     
12.  

34A sayısı üç basamaklı tek sayıdır. A yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?

    9 20 25 36
     
13.  

Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı en küçük çift doğal sayı ile rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük tek doğal sayının farkı kaçtır?

    22221 19999 359 276
     
14.   7562 sayısında 5 ile 2 yer değiştirirse sayı ne kadar azalır?
    52 297 307 502
     
15.  

6, 5, 4, 0, 9 rakamları ile yazılabilecek beş basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının farkı kaçtır?

    6549 45690 55961 55971
-->

378
0
0
Yorum Yaz

Eğitim ve Ögretim Ödev