1.TEMA GEOMETRİYE YOLCULUK-Çevremizde Geometri
03 01 2011

1.TEMA GEOMETRİYE YOLCULUK-Çevremizde Geometri

1.TEMA GEOMETRİYE YOLCULUK-Çevremizde Geometri |  görsel 1

Dikdörtgen
Karşılıklı kenar uzunlukları eşit ve bütün açıları 90° olan dörtgene dikdörtgen denir.

KARE
Bütün kenarları ve açıları (90'ar derece) birbirine eşit olan dörtgendir. Matematiğin en temel geometrik şekilleri arasındadır.

ÖZELLİKLERİ
1) Dört köşesininde uzunluğu birbirlerine eşittir
2) Karşılıklı kenarları birbirine dogrusaldir
3) Dört açısı da 90 derecedir
4) Dört adet köşegeni vardır. Bu köşegenler aynı zamanda açıortaylardır ve uzunlukları birbirlerine eşittir.

ÜÇGEN
Üçgen, doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimidir.Düzlem geometrisinin temel şekillerinden biridir. Bir üçgenin üç köşesi ve bu köşeleri birleştiren, doğru parçalarından oluşan üç kenarı vardır. Bir Üçgenin iç açılarının toplamı 180° dış açılarının toplamı 360°'dir.

Geometrik şekiller isimlendirilirken bir köşeden başlanarak sırayla diğer köşeler atlanmadan büyük harflerle isimlendirilir.

Bir teli eşit uzunlukta 4 parçaya ayıralım.Bunları birbirine bantla köşelerde dik açı olacak şekilde yapıştıralım.Meydana gelen 4 eşit kenarlı kapalı dik açılı şekle kare denir.

6 metre uzunluğundaki ipe sırasıyla 1m,2m,1m,2m aralıklarla düğüm atalım.Bunun 4 köşesinden gerdirdiğimizde meydana gelen 4 kenarlı ama 2 kısa 2 uzun, açıları dik olan kapalı geometrik şekle dikdörtgen denir.

3 kenarı olan kapalı geometrik şekle üçgen denir.

Açılar isimlendirilirken köşelerindeki tek harfle isimlendirilir.Veya köşedeki harf ortada kalacak şekilde sağdan sola soldan sağa 3 harfle gösterilir.

Açılar açıölçer ile ölçülür.Açının bir kenarı üzerine yatırılarak ve açının köşesi açıölçerin ortasındaki noktaya getirilerek ölçüm yapılır.Açının diğer kolu açıölçeri nerden kesip geçiyorsa ordaki değer açının ölçüsüdür.Açımız dar ise küçük yazan sayıyı alırız,açımız geniş yani büyük duruyorsa büyük yazan değeri alırız.

Üçgenin Çeşitleri

1.Kenarlarına Göre Üçgenler

a)Çeşit Kenar Üçgen: Üçgenin kenarlarının hepsi farklıysa bu üçgene “Çeşit Kenar Üçgen” denir.

b)İkiz Kenar Üçgen: Üçgenin kenarlarının iki tanesi eşit olan üçgene “İkiz Kenar Üçgen” denir. Bir ikizkenar üçgenin, taban açıların ölçüleri birbirine eşittir.

c)Eşkenar Üçgen: Üçgenin kenarlarının hepsi eşit olan üçgene “Eşkenar Üçgen” denir. Bir eşkenar üçgenin iç açıları 60º `dir.

2.Açılarına Göre Üçgenler

a)Dar Açılı Üçgen: Üçgenin açılarından her birinin ölçüsü 90º`den küçük olan üçgene “Dar Açılı Üçgen” denir.

b)Geniş Açılı Üçgen: Bir açısı geniş açı olan üçgene “Geniş Açılı Üçgen” denir.

c)Dik Açılı Üçgen: Açılarından birisi dik açı olan üçgene “Dik Açılı Üçgen” denir.

1862
0
0
Yorum Yaz

Eğitim ve Ögretim Ödev